De­bat: En skan­di­na­visk me­ga­re­gion er uto­pi uden jysk del­ta­gel­se

May 12, 2020 | DK

 

De­bat: En skan­di­na­visk me­ga­re­gion er uto­pi uden jysk del­ta­gel­se

 

Forleden blev der sagt go til at sætte gang i byggeriet af Femern Bælt-tunnelen, der skal forbinde det østlige Danmark med Tyskland i syd. Med tunnelen kommer vi som nation endnu tættere på vores naboer i syd, når vi på bare syv minutter i toget kan nå den tyske nordkyst.

Femern-forbindelsen bliver en klar forbedring af mobiliteten i området, men det fulde potentiale bliver kun forløst, hvis vi formår at tænke i et større perspektiv end det danske alene. Og så tager det tid at bygge en tunnel – Femern-forbindelsen står tidligst klar engang i 2029 – og tid er en mangelvare, når det kommer til at gentænke og lægge sporene til den grønne fremtid.

Vi skal i gang, og perioden efter coronakrisen vil være en oplagt anledning til at genstarte det skandinaviske samarbejde. I dag er byer som Oslo, Göteborg og København sammen med blandt andet Region Sjælland og Skåne i regi af det såkaldte String-samarbejde fælles om at skabe en megaregion i Nordeuropa. Megaregionen skal være stærk nok til at levere løsninger, der skal bekæmpe klimaforandringerne.

En nødvendighed
Et glimrende initiativ, som bør have endnu bredere opbakning. Også fra Region Syddanmark og resten af Jyllands regioner, der med sine store industrivirksomheder og tætte forbindelser til Tysklands industri- og uddannelsesmiljø er en oplagt partner i samarbejdet.

Syddanmark er bindeleddet mellem de største og mest grønne industrier i Norge, Vestsverige, Hovedstaden, Jylland og Tyskland, hvor Femern “kun” sikrer en forbindelse til Berlin og den mindre industrialiserede del af Tyskland. Og det som sagt først om ti år. I dag passerer størstedelen af den danske landgodstransport gennem Syddanmark.

Dertil ligger de grønne danske virksomheder Danfoss, Grundfos og Vestas i Jylland, og netop fremme af grønne teknologier er et af String-samarbejdets fokusområder. Derfor håber jeg, at Region Syddanmarks politikere beslutter at gå med i alliancen, ligesom jeg håber, at den øvrige del af Jylland vil at støtte op om det.

Det er en nødvendighed, for i dag er den globale vækst mange steder i verden ikke længere drevet af nationalstaterne. Det er i stedet såkaldte megaregioner, der går på tværs af by-, regions- og landegrænser, der sætter tempoet. Det har bl.a. den amerikanske professor og ekspert i byplanlægning Richard Florida påvist ved hjælp af satellitfotos og finansielle data fra verdens største vækst- og udviklingscentre.

Muligheder byder sig til, når man rækker ud
I Europa er det især regionen, der strækker sig fra Paris over Amsterdam og Bruxelles til München, der sætter turbo under den europæiske økonomi. Regionen har 44 mio. indbyggere og genererer ifølge Florida 2,5 bio. dollar i økonomisk output. Sagt på en anden måde er megaregionen verdens sjettestørste økonomi.

Ingen skandinaviske lande eller byer er aktivt en del af en megaregion. Men det kan vi lave om på, og det skal vi gøre nu.

Når vi har modet og rækker ud, byder mulighederne sig også til. Det er for eksempel tilfældet med det tværeuropæiske forskningscenter European Spallation Source. Det har fået adresse i Sydsverige, og det tilhørende datacenter er placeret i København. Når forskningsfaciliteten åbner, vil højtspecialiseret udstyr give mulighed for at videnskabelige opdagelser inden for blandt andet sundhed, energi og klima.

Regionerne i String-samarbejdet kan blive førende på løsninger, der gør en bæredygtig fremtid til nutid. Den chance bør og skal vi gribe. Også i Region Syddanmark.

 

Af Jens Martin Skibsted

Partner, Manyone, og medlem, World Economics Forum Global Future
Council on Mobility

Udgivet i Børsen: https://borsen.dk/nyheder/opinion/debat-en-skandinavisk-megaregion-er-utopi-uden-jysk-deltagelse

Share with

Latest Posts