Fehmarnbelt Days ’20: Borgerfestival og konference under fri himmel

Feb 10, 2020 | DK

Planlægningen af de femte Fehmarnbelt Days er i fuld gang – og meget nyt er på trapperne: Arrangementet indledes med en borgerfestival inspireret af de nordiske folkemøder og fortsætter dagen efter med en klassisk konference i et stortelt under den fri forårshimmel.

Tilmeldingen til borgerfestivalen overgår allerede nu forventningerne. Men arrangørerne vil gerne invitere endnu flere danske tyske, svenske og norske borgere, organisationer, repræsentanter fra erhverv, politik og kultur, NGOer, unge og ældre.

Ni partnere fra Danmark og Tyskland har igen fundet sammen for at forberede de femte Fehmarnbelt Days (FBD 2020). Borgerfestivalen og konferencen finder sted den 17. og 18. maj 2020 i Weissenhäuser Strand i den tyske delstat Slesvig-Holsten, kun få minutters kørsel fra øen Femern. På borgerfestivalen kan man deltage i demokratisk dialog og debat – og skabe endnu flere netværk på tværs af landegrænserne.

For mens Fehmarnbelt Days i Lübeck (2012), København (2014), Hamborg (2016) og Malmø (2018) alene var en konference for regionens repræsentanter fra politik, erhverv, administration og videnskab, så er konceptet denne gang et andet.

Inspiration fra Folkemøderne

Inspireret af de nordiske demokratifestivaler lægger Fehmarnbelt Days i Slesvig-Holsten for første gang ud med en borgerfestival, hvor regionens især tyske og danske politikere, organisationer, NGO’er, projekter og sociale initiativer mødes med borgerne fra begge sider af Femernbælt – og helt over til det sydlige Sverige og Norge.

Desuden er der tænkt på underholdning og mulighed for gastronomiske oplevelser for hele familien.

Temaerne på borgerfestivalen handler bl.a. om en grøn og bæredygtig regionsudvikling og om, hvad den fælles Femernbælt-region har at byde på allerede i dag. Der skal blandt andet diskuteres bæredygtig transport, klimaændringerne og de udfordringer, regionen står overfor nu og i fremtiden.

Det skal også handle om, hvordan man i fællesskab kan få regionen til at vokse endnu mere sammen på en grønnere og mere bæredygtig måde – i det store og i det små.

Kort sagt handler det overordnet om, hvad Femernbelt-regionen skal leve af i fremtiden.

Toppolitikere til Fehmarnbelt Days-festival og konference

Slesvig-Holstens ministerpræsident Daniel Günther vil sammen med Europa-minister Sabine Sütterlin-Waak åbne Fehmarnbelt Days på selve festival-dagen.

Desuden har en række danske og tyske regions- og kommunalpolitikere allerede reserveret Fehmarnbelt Days i deres kalendere. Både den danske ambassadør i Tyskland, Friis Arne Pedersen og den tyske ambassadør i Danmark, Detlev Bünger, har meldt deres ankomst. Også EU’s TEN-T-Koordinator Pat Cox har givet tilsagn om sin deltagelse begge dage – og det i en måske lidt overraskende og endnu hemmelig rolle.

Der ventes ca. 3.000 festival-besøgende i Weissenhäuser Strand – fra begge sider af Femernbælt. Til konferencen dagen efter regner arrangørerne som tidligere med 600-700 deltagere fra politik, erhverv, forskning og organisationer.

Tilmelding til borgerfestvalen over al forventning

Også de politiske partier og organisationer fra bl.a. Slesvig-Holsten Hamborg, Region Sønderjylland-Slesvig, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Greater Copenhagen og STRING vil være repræsenteret med egne stande.

Til festivalen er der allerede nu – små 4 måneder inden Fehmarnbelt Days ´20 løber af stablen – tilmeldt flere end 40 stande.

En af dem er Folkemøde Møn, som deltager med egne arrangementer og som gerne vil formidle viden og engagement, når det gælder spredningen af demokratifestival-tanken ud over Nordens grænser.

Der vil desuden være stande fra NGO´er, kirken, landbokvinderne, græsrødder fra Lolland-Falster, dansk-tyske skolesamarbejder, forbruger-, turisme- og idrætsorganisationer – og meget andet.

En række dansk-tyske og svenske InterReg-projekter har allerede bestilt stadeplads. Der er desuden aftalt et lokalt grænseoverskridende samarbejde mellem ASF – Dansk Folkehjælp og det tyske ASB / Arbeiter Samariter Bund; begge organisationer skal stå for førstehjælp-indsatsen på Fehmarnbelt Days.

2020 er i øvrigt både Tysk-Dansk Venskabsår og 100-års-jubilæet for Folkeafstemningen om genforeningen af Sønderjylland med Danmark. Fehmarnbelt Days indgår som et dansk-tysk arrangement blandt de øvrige talrige arrangementer på begge sider af grænsen.

Fakta om Fehmarnbelt Days:

På vegne af de øvrige otte partnere har Østholstens udviklingsselskab EGOH oprettet et Fehmarnbelt Days-Sekretariat, som sammen med et tysk event-bureau varetager planlægningen af Fehmarnbelt Days 2020.

Arrangørerne af Fehmarnbelt Days 2020 er:

  • Østholstens udviklingsselskab EGOH,
  • Fehmarnbelt Business Council (FBBC),
  • Femern Bælt Komitéen,
  • Femern A/S,
  • IHK Lübeck (Lübecks industri- og handelskammer),
  • Kreis Ostholstein,
  • Slesvig-Holstens ministerium for justits, Europa, forbrugerbeskyttelse og ligebehandling,
  • Region Sjælland
  • STRING

Yderligere information findes på: www.fehmarnbeltdays.com

Pressekontakt: 

Sven Fechner

Mobile +45 9357 6281

Email: svtf@stringnetwork.org

Share with

Latest Posts

STRING Seminar at Riksdagen on the Need for a Fixed HH-Link

STRING Seminar at Riksdagen on the Need for a Fixed HH-Link

On May 16, STRING and Helsingborgs stad hosted a seminar at Riksdagen, focusing on the necessity of establishing a fixed link between Helsingborg and Helsingør. The event was hosted together with Swedish parliamentarians Ulrika Heindorff (M), Jonny Cato (C), and...

read more