Fehmarnbelt Days ’21: “Et symbol på at lande og mennesker knytter sig tættere sammen”

May 17, 2021 | Fehmarnbelt Days

Ni partnere har igen fundet sammen om at forberede og afholde den femte Fehmarnbelt Days (FBD 2021). Den 31. maj 2021 afvikles konferencen for første gang virtuelt fra Weissenhäuser Strand i Østholstein i Tyskland.

 

Om få dage starter Fehmarnbelt Days, som giver erhvervslivet, organisationer, forskningsmiljøet, politikere og NGO´er og civilsamfundet en fælles platform for at styrke det grænseoverskridende samarbejde. Tilmeldingen åbnede den 16. april og arrangørerne af konferencen forventer omkring 500 deltagere fra Tyskland, Danmark, Sverige og Norge.

“Femernforbindelsen er mere end et bindeled mellem to lande. Det er symbolet på at landene, markederne og borgerne knytter sig tættere sammen. Vores mål er at skabe en fremtid sammen i en region vækst og udvikling. Med Fehmarnbelt Days har vi en platform til yderligere at styrke samarbejdet,” siger Dr. Arno Probst, leder for Femern Belt Business Council (FBBC).

 

En verdensledende region for grøn teknologi

Fehmarnbelt Days er en platform til at skabe innovation og vækst gennem udveksling af ideer og erfaringer for at styrke det grænseoverskridende samarbejde. I år har konferencen særligt fokus på at skabe en fælles, grøn udvikling af Nordeuropa i lyset af den kommende Femernbælt-tunnel.

“Med åbningen af Femern-forbindelsen i 2029 får vi verdens længste sænketunnel. Men hvis vi skal undgå at blive en transitkorridor på vej til og fra kontinentet, må vi tænke på tværs af landegrænser og anvende Femernbælt-forbindelsen som løftestang for at skabe en grøn megaregion, som strækker sig fra Nordtyskland og videre op i Skandinavien, ” siger administrerende direktør Thomas Becker i den nordeuropæiske samarbejdsorganisation STRING.

OECD har udpeget STRING som en såkaldt megaregion, som strækker sig fra Hamburg til Oslo. Område har ekstraordinære stærke kompetencer inden for udvikling, anvendelse og eksport af grønne løsninger, hvilket også understreges i et kommende OECD policy-paper, som lanceres i juni 2021.

”Sammen har STRING megaregionen 14 millioner indbyggere, samt nogle af verdens mest innovative selskaber indenfor udvikling og eksport af grønne teknologier. Men i dag udnytter vi ikke vores fælles styrker. Derfor er der behov for et øget samarbejde, da vi tilsammen kan blive Nordeuropas svar på Silicon Valley for grønne løsninger. Femernbeltdays er en vigtig platform for at kunne realisere denne fremtidsvision,” siger Thomas Becker.

 

Toppolitikere er til stede ved Fehmarnbelt Days  

Schleswig-Holsteins ministerpræsident Daniel Günther og Østholsteins distriktsadministrator Reinhard Sager åbner Fehmarnbelt Days 2021 kl. 09.00 på Weissenhäuser Strand sammen med Friederike C. Kühn, præsident for Lübeck Chamber of Commerce and Industry, og Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Derudover deltager den danske transportminister Benny Engelbrecht, Bernd Buchholz, minister for økonomi, transport, arbejde, teknologi og turisme i Schleswig-Holstein, og kabinetsmedlemmerne Sabine Sütterlin-Waack, indenrigsminister, landlige områder, integration og ligestilling, Karin Prien, minister for uddannelse, videnskab og kultur, og Jan Philipp Albrecht, minister for energiomstilling, landbrug, miljø, natur og digitalisering. Fra Hamburg vil Almut Möller, statsråd og befuldmægtiget repræsentant til forbundsregeringen, EU og udenrigsanliggender, og fra Lolland vil borgmester Holger Schou Rasmussen deltage.

Andre deltagere under konferencen er blandt andre EUs transportkommissær Adina Vălean, futurolog Daria Krivonos fra Copenhagen Institute for Futures Studies og Pat Cox, EU-koordinator for TEN-T-ScanMed-korridoren.

“I år er Fehmarnbelt Days af central betydning, fordi danskerne allerede har startet anlægsarbejdet af tunnelbyggeriet. Da den tyske forvaltningsdomstol i Leipzig afviste alle søgsmål mod projektet i november 2020, begyndte arbejdet også på tysk side i år. Derfor er det ekstra vigtigt at samle alle aktørerne igen,” siger Dr. Arno Probst, leder af Femern Belt Business Council (FBBC).

I år er det den femte Fehmarnbelt Days. I 2012 blev konferencen afholdt i Lübeck, to år senere var København vært. Hamburg var vært i 2016, og senest var Malmö vært i 2018. Fehmarnbelt Days var oprindelig planlagt til at blive afholdt i maj 2020 i Weißenhäuser Strand med en stor borgerfestival efter skandinavisk forbillede. Denne måtte aflyses af arrangørerne på grund af COVID-19.

 

Bag Fehmarnbelt Days står: 

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein (EGOH), Fehmarnbelt Business Council (FBBC), Fehmarnbelt Committee (FBC), Femern A/S, Industrie und Handelskammer (IHK) zu Lübeck, Kreis Ostholstein, Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein, Region Sjælland og STRING.

Yderligere information:

Fehmarnbelt Days hjemmeside

 

Share with

Latest Posts

STRING Seminar at Riksdagen on the Need for a Fixed HH-Link

STRING Seminar at Riksdagen on the Need for a Fixed HH-Link

On May 16, STRING and Helsingborgs stad hosted a seminar at Riksdagen, focusing on the necessity of establishing a fixed link between Helsingborg and Helsingør. The event was hosted together with Swedish parliamentarians Ulrika Heindorff (M), Jonny Cato (C), and...

read more