Femern som gateway til Nordeuropa

Sep 30, 2021 | Uncategorized

29/09/21

Politiske repræsentanter fra hele Nordeuropa mødes fredag for at diskutere, hvordan den nye Femern-forbindelse kan gøre området til foregangsregion for grøn innovation.  

”En region, der lever at producere, gennemføre og eksportere grønne løsninger”. Således beskriver Daniel Günther, Slesvig-Holstens ministerpræsident, visionen for STRING. Og de ambitiøse målsætninger kommer også til at dominere under det forstående møde, hvor politiske repræsentanter for de regioner og byer, som indgår i STRING, deltager. I løbet af to dage skal de drøfte, hvordan de når i mål med en af de mest visionære grønne agendaer i Nordeuropa. På dagsordenen er blandt andet etableringen af en Green Hub, der skal fremme bæredygtige investeringer på tværs af regionen samt konstruktionen af en sammenhængende kæde af tankstationer med brint, så den tunge trafik, der er uegnet til at køre på el, også kan blive grøn.

Arbejdet med at skabe en grøn megaregion har høj politisk prioritet. Fremtrædende politikere fra de fire lande har alle har givet tilsagn til ambitionerne. Heriblandt den danske klimaminister, Dan Jørgensen, der understregede vigtigheden i at: ”Samle vores lande for i fællesskab at udpege STRING som en Green Hub”, ved lanceringen af OECD’s politiske anbefalinger for regionen tidligere i juni. En rapport hvori OECD samtidig fremhæver regionen mellem Hamborg og Oslo som et område med særligt stærke kompetencer inden for grønne løsninger og bæredygtig teknologi.

Og med etableringen af Femern-tunnelen er porten åbnet til et væld af innovative muligheder for hele Nordeuropa. Forbindelsen formindsker transporttiden og reducerer presset på vejnettet samt udledningen af drivhusgasser markant – men øger samtidig mulighederne for vidensdeling, adgang til kvalificeret arbejdskraft og eksport på tværs af hele det nordeuropæiske transportnet. Men for at udnytte vækstpotentialet er det nødvendigt at anvende forbindelsen som løftestang for en sammenhængende og grøn megaregion – således at nogle af verdens mest innovative virksomheder, som området rummer, fortsat har de bedste vilkår. Heino Knudsen, regionsrådsformand for Region Sjælland, ser et stort potentiale: ”Vi har en helt særlig mulighed for at fremme samarbejdet på tværs af grænser til gavn for hele regionen og se markante resultater, hvis vi udnytter de muligheder for grøn omstilling, som den nye forbindelse bringer med sig”.

Mødet afholdes nær Rødbyhavn, hvor den danske side af Femern-forbindelsen udspringer fra. De deltagende delegationer har vist stor interesse i den danske statsgarantimodel, som Femern-forbindelsen bygges efter. Blandt andet fordi der med statsgaranterede lån kan bygges ny bæredygtig infrastruktur, uden at der skal tages penge fra andre infrastrukturprojekter – eftersom lånene betales tilbage over tid med indtægter fra brugerne. Den model har blandt andet været anvendt i forbindelse med opførslen af Øresundsbroen, og regionsformand for hovedstaden, Lars Gaardhøj, understreger vigtigheden af de stærke forbindelser: ”Hvis vi skal følge med udviklingen og fremtidssikre vores region, er det vigtigt at have fokus på at styrke rammerne omkring samarbejdet med vores naboer”.

 

Om STRING:

STRING er et geografisk område og en politisk medlemsorganisation i Nordeuropa. Vi forbinder 13 byer og regioner for at skabe grøn vækst, accelerere implementering af den grønne omstilling og skabe en høj livskvalitet for vores 14 millioner borgere. Vores fælles vision, som fremgår af vores 2030 Strategi, er at skabe en verdensførende megaregion. For at opnå dette vil vi sammen markedsføre Nordeuropa som en Green Hub, der lever af at producere, anvende og eksportere grønne løsninger og som er verdensførende i grøn omstilling af transportsektoren.

 

Kontakt:
Hvis du har spørgsmål til STRING, kontakt venligst adm. direktør for STRING, Thomas Becker, på telefon: +45 2961 7010.

Hvis du ønsker yderligere kommentarer fra Regionsrådsformand Heino Knudsen, kan han kontaktes på telefon: +45 5114 5496 .

Hvis du ønsker yderligere kommentarer fra Regionsrådsformand Lars Gaardhøj, kan han kontaktes på telefon: +45 7020 9588.

Hvis du har spørgsmål til Femern-forbindelsen, kontakt venligst adm. direktør i Femern A/S, Henrik Vincentsen, på telefon: +45 3070 9939.

 

Share with

Latest Posts

State of the Megaregion Day 2024

State of the Megaregion Day 2024

Driving the green transition through transregional connectivity and collaboration 10 June 2024 - Berlin, GermanyThe State of the Megaregion Day is a political cornerstone event aimed at highlighting the effective mechanisms driving an efficient energy transition and...

read more