GREATER4H: STRING Megaregion, driver fram den gröna omställningen av vägtransporter i ett unikt gränsöverskridande projekt.

Jan 19, 2022 | Uncategorized

STRING, som en Megaregion, driver fram den gröna omställningen av vägtransporter i ett unikt gränsöverskridande projekt.

Regioner och Kommuner i Tyskland, Danmark, Sverige och Norge har, tillsammans med seks privata företag, sökt EU/CEF financiering med ändamålet att etablera ett stråk av vätgasstationer i korridoren mellan Hamburg och Oslo.

Alternativen till fossila bränslen finns redan här, och vätebränslecellsteknik är ett knallgrönt tecken på en nollutsläppsrevolution inom vägtransporter. STRINGs medlemmar planerar nu att investera i nätverk för vätgas som möjliggör den gröna omställningen inom transportsektorn.

Ett vätgasfordon tankar på 5-12 minuter, vilket gör det möjligt att transportera varor och personer utan de logistiska utmaningarna som batteridrivna fordon har. Dessutom är vätgasfordon tysta och dess biprodukt är enbart vatten. Men för att göra vätgas till ett pålitligt alternativ till bensin och diesel behöver vi göra det tillgängligt för användaren. Genom att stödja utvecklingen av bränsleinfrastruktur för vätgas ger regioner och kommuner förusättningar för att på allvar fasa ut de fossila bränslena. Vilket innebär att farliga partikelföroreningar elimineras liksom CO2-utsläpp från transportsektorn. I det kommande projektet har STRING: s medlemmar tillsammans med en dryga handfull privata företag inlett ett gränsöverskridande partnerskap för att investera i en serie vätgastankstationer, med hjälp av EU-finansiering. Under våren ges besked om godkännande av projektet GREATER4H.

Projektet utgörs av olika delar, Everfuel (DK), Hynion (NO) och GP JOULE (DE) ansvarar för att bygga och driva tankstationerna, medan Quantron (DE) kommer att bistå projektet med vätgaslastbilar och kommer att leda arbetet med att utveckla ekonomiska och marknadsmässiga incitament som behövs för att öka efterfrågan på vätgasbilar. Ambitionen är att GREATER4H ska fungera som katalysator för att påskynda en omställning av fordonsflottan hos fordonstillverkarna. Dessutom har Ørsted(DK) och RENOVA (SE) anslutit sig till GREATER4H som associerade partners för att bidra med unik kompetens gällande produktion av grönt väte och som slutanvändare i form av operatör av vätgasbilar. STRING:s medlemmar kommer bidra med att utveckla kunskap som ligger till grund för harmonisering av regleringar för vätgas. Projektet utvecklades under STRINGs ordförandeskap i Schleswig-Holstein och de kommer även att leda GREATER4H med ambitionerna om att göra Norra Europa till en global föregångare för grönomställning inom väg transporter.

“En transportsektor med nollutsläpp är endast möjlig med ett drivmedelsnätverk som arbetar för nollutsläpp. Om vi lyckas kommer Greater4H bidra starkt till den gröna omställningen och verka som ett globalt exempel för hur koldioxidutsläppen på vägtransporter kan minska.” Säger Europa minister i Schleswig-Holstein Claus Christian Claussen.

För mer information, bilder och intervjumöjligheter, vänligen kontakta Viktor Erik Gruwier Zeuthen, Communications Manager på mail: vze@stringnetwork.org eller telefon +45 9356 9364. 

 

 

 

 

Share with

Latest Posts

STRING Seminar at Riksdagen on the Need for a Fixed HH-Link

STRING Seminar at Riksdagen on the Need for a Fixed HH-Link

On May 16, STRING and Helsingborgs stad hosted a seminar at Riksdagen, focusing on the necessity of establishing a fixed link between Helsingborg and Helsingør. The event was hosted together with Swedish parliamentarians Ulrika Heindorff (M), Jonny Cato (C), and...

read more