GREATER4H: STRING Megaregion vil bli pionerer for den grønne omstillingen i veitransport

Jan 19, 2022 | Uncategorized

STRING MEGAREGION VIL BLI PIONERER FOR DEN GRØNNE OMSTILLINGEN I VEITRANSPORT

Gjennom prosjektet GREATER4H vil lokale og regionale myndigheter i Tyskland, Danmark, Sverige og Norge sammen med seks bedrifter søke om EU/CEF midler for å iverksette planer om å etablere et nettverk av hydrogenstasjoner fra Hamburg til Oslo.

Det eksisterer allerede flere gode alternativ til fossilt brensel. Brenselcelleteknologien som muliggjør bruken av hydrogen i transport, er et lysegrønt håp for en nullutslippsrevolusjon innen veitransport. Medlemmene i STRING planlegger nå å investere i drivstoffnettverket som vil gjøre dette mulig.

Et hydrogenkjøretøy fylles opp med drivstoff på 5-12 minutter, noe som gjør det mulig å transportere varer og mennesker uten de logistiske utfordringene som følger med ladningen av de batteridrevne alternativer. Ytterlige fordeler ved hydrogenkjøretøy er at de er stillegående og at deres eneste biprodukt er vann. For å kunne utnytte fordelene ved å gjøre hydrogendrivstoff til et pålitelig alternativ til bensin og diesel, må det gjøres tilgjengelig. Ved å støtte innføringen av hydrogenkjøretøy gjennom etablering av drivstoffinfrastruktur, bidrar lokale myndigheter til å avslutte epoken med fossilt brensel, og eliminere farlig partikkelforurensning og CO2-utslipp fra transportsektoren.

For å løse infrastrukturproblematikken forbundet med tanking, har STRINGs medlemmer gått sammen med seks private selskaper for å danne et partnerskap hvis hensikt er å investere i en rekke hydrogenstasjoner på tvers av landegrenser. Prosjektet GREATER4H, som er et samarbeid mellom det offentlige og private, støttes av EU-finansiering, og vil, om godkjent av CEF (Connecting Europe Facility), akselerere innførselen av hydrogenkjøretøy i hele megaregionen og gjøre Nord-Europa til en global forløper i det grønne skiftet av veitransport.

De private partnerne Everfuel (DK), Hynion (NO) og GP JOULE (DE) skal etablere og drifte tanksstasjonene, mens Quantron (DE) vil rulle ut hydrogenlastebiler i ulike vektklasser og lede arbeidet med å utvikle et marked for lastebiler hvor etterspørselen økes, og det blir økonomisk rentabelt å investere i teknologien. Slik vil GREATER4H fungere som en katalysator ved å øke hastigheten på utvikling og levering av hydrogenkjøretøy til transportsektoren. Partnerne Ørsted (DK) og RENOVA (SE) bidrar til GREATER4H med unike perspektiver og innsikt i forsyningsbehovet for hydrogen, og med sluttbrukerperspektiver som operatører av hydrogenlastebiler. De 13 kommunene og regionene i STRING vil bidra ved å oppfordre til regulering som harmonerer med utrullingen av hydrogeninfrastrukturen, på tvers av landegrenser. Prosjektet er utviklet under Schleswig-Holsteins formannskap i STRING, og Schleswig-Holstein vil lede GREATER4H prosjektet i fremtiden.

Europaminister i Schleswig-Holstein, Claus Christian Claussen forteller at ”en transportsektor uten utslipp av drivhusgasser kun er oppnåelig med et pålitelig forsyningsnettverk av hydrogen til transportsektoren. GREATER4H kan bli et enormt steg i riktig retning for det grønne skifte, og vil være et globalt eksempel på hvordan vi utfaser bruken av fossilt brensel i transportsektoren».

For flere oplysninger, billedmateriale og interviewønsker, kontakt venligst Viktor Erik Gruwier Zeuthen, Kommunikationsansvarlig, mail: vze@stringnetwork.org eller telefon +45 9356 9364.

Share with

Latest Posts

STRING Seminar at Riksdagen on the Need for a Fixed HH-Link

STRING Seminar at Riksdagen on the Need for a Fixed HH-Link

On May 16, STRING and Helsingborgs stad hosted a seminar at Riksdagen, focusing on the necessity of establishing a fixed link between Helsingborg and Helsingør. The event was hosted together with Swedish parliamentarians Ulrika Heindorff (M), Jonny Cato (C), and...

read more