Högnivåmöte om forbindelsen Oslo-Göteborg

Oct 27, 2021 | Uncategorized

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen till riksdagen för bättre förbindelser med Norge

Axel Josefson (M), kommunstyrelsen ordförande i Göteborg och Kristina Jonäng (C), regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden, besöker i morgon torsdag 28 oktober riksdagens trafikutskott för att påtala behovet av en bättre järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Oslo och de möjligheter som nu finns till EU-finansiering.

Järnvägen mellan städerna har idag enkelspåriga sträckor vilket gör att tåg inte kan konkurrera med vägtrafik vare sig på person- eller godssidan. De västsvenska aktörerna menar att en investering i dubbelspår nu ligger helt rätt i tiden.

“Under pandemin med stängda gränser har vi sett hur viktigt det är med goda förbindelser mellan Sverige och Norge för människors vardag, handel och ekonomin. Nu när vi äntligen kan resa fritt igen borde vi se till att stärka relationerna ytterligare”, säger Kristina Jonäng.

Jonäng menar också att det händer mycket i vår omvärld som gör att ett utbyggt dubbelspår inte längre går att undvika.

  • Lagstiftning som är på väg fram i EU just nu tvingar fram en omställning av transportsektorn och en snabb utfasning av fossila bränslen. EU har också en målsättning om att 50 % av godstransporterna ska gå på järnväg senast år 2050. Ju vanligare järnvägstransporter blir i de omgivande länderna, som både Sverige och Norge är beroende av som exportmarknader, desto större är chansen att Sverige och Norge kommer att ha konkurrensnackdelar och fungera som flaskhalsar för utveckling och grön omställning.

Axel Josefson pekar också på den stora EU-finansiering som finns att tillgå för sträckan.

  • Oslo och Göteborg ligger i samma transportkorridor som Köpenhamn och Hamburg, och är snart den sista flaskhalsen i denna expansiva geografi. EU kan medfinansiera ett dubbelspår med upp till 50 %, en chans som finns här och nu. En rejäl EU-investering som Sverige inte får gå miste om.

Josefson och Jonäng hoppas att mötet ska bidra till att dubbelspår Göteborg-Oslo kommer med som ett objekt i den kommande nationella planen för infrastruktur 2022-2033.

 

Kontakt:
Om ni önskar ytterligare information från kommunstyrelsen ordförande Axel Josefson, kan kontaktas på telefon: 0790-981748

Om ni önskar ytterligare information från regionsråd och ordförande i regionutvecklingsnämden Kristina Jonäng, kan kontaktas på telefon: 0708-671621

 

Share with

Latest Posts

GREATER4H Grant Agreement signed in the European Parliament

GREATER4H Grant Agreement signed in the European Parliament

Today, the Acting Director of CINEA Mrs. Paloma Aba Garrote and the GREATER4H Project Coordinator from Schleswig-Holstein Mr. Werner Schwarz, Minister of Agriculture, Rural Areas, European Affairs and Consumer Protection are formally signing the GREATER4H Grant...

read more
Join the GREATER4H kick-off event

Join the GREATER4H kick-off event

On March 27, 2023 STRING and Land Schleswig-Holstein are initiating the GREATER4H Hydrogen project by bringing together policy makers from the STRING megaregion as well as participants from the hydrogen industry and representatives of the European Institutions, DG MOVE, the European Commission and CINEA.

read more
STRING welcomes its newest member: The German city of Kiel

STRING welcomes its newest member: The German city of Kiel

We are happy to announce, that during the Political Forum meeting on the 9th of February 2023 at the Science Center in Kiel, the city has been officially approved as a STRING member. The focus on development and deployment of hydrogen technologies is just one of...

read more