Högnivåmöte om forbindelsen Oslo-Göteborg

Oct 27, 2021 | Uncategorized

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen till riksdagen för bättre förbindelser med Norge

Axel Josefson (M), kommunstyrelsen ordförande i Göteborg och Kristina Jonäng (C), regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden, besöker i morgon torsdag 28 oktober riksdagens trafikutskott för att påtala behovet av en bättre järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Oslo och de möjligheter som nu finns till EU-finansiering.

Järnvägen mellan städerna har idag enkelspåriga sträckor vilket gör att tåg inte kan konkurrera med vägtrafik vare sig på person- eller godssidan. De västsvenska aktörerna menar att en investering i dubbelspår nu ligger helt rätt i tiden.

“Under pandemin med stängda gränser har vi sett hur viktigt det är med goda förbindelser mellan Sverige och Norge för människors vardag, handel och ekonomin. Nu när vi äntligen kan resa fritt igen borde vi se till att stärka relationerna ytterligare”, säger Kristina Jonäng.

Jonäng menar också att det händer mycket i vår omvärld som gör att ett utbyggt dubbelspår inte längre går att undvika.

  • Lagstiftning som är på väg fram i EU just nu tvingar fram en omställning av transportsektorn och en snabb utfasning av fossila bränslen. EU har också en målsättning om att 50 % av godstransporterna ska gå på järnväg senast år 2050. Ju vanligare järnvägstransporter blir i de omgivande länderna, som både Sverige och Norge är beroende av som exportmarknader, desto större är chansen att Sverige och Norge kommer att ha konkurrensnackdelar och fungera som flaskhalsar för utveckling och grön omställning.

Axel Josefson pekar också på den stora EU-finansiering som finns att tillgå för sträckan.

  • Oslo och Göteborg ligger i samma transportkorridor som Köpenhamn och Hamburg, och är snart den sista flaskhalsen i denna expansiva geografi. EU kan medfinansiera ett dubbelspår med upp till 50 %, en chans som finns här och nu. En rejäl EU-investering som Sverige inte får gå miste om.

Josefson och Jonäng hoppas att mötet ska bidra till att dubbelspår Göteborg-Oslo kommer med som ett objekt i den kommande nationella planen för infrastruktur 2022-2033.

 

Kontakt:
Om ni önskar ytterligare information från kommunstyrelsen ordförande Axel Josefson, kan kontaktas på telefon: 0790-981748

Om ni önskar ytterligare information från regionsråd och ordförande i regionutvecklingsnämden Kristina Jonäng, kan kontaktas på telefon: 0708-671621

 

Share with

Latest Posts

Arendalsuka 2023: Veien til Europa er Fehmarn Belt tunnelen

Arendalsuka 2023: Veien til Europa er Fehmarn Belt tunnelen

Thursday, 17 August 202308:30 - 09:30 AMThon Hotel ArendalFriergangen 1, 4836 Arendal, Norway PlenumsalNorwegianModerator: Espen Stedje, Secretary General, Foreningen Norden Panelists: Siv Henriette Jacobsen, Chair, Viken Fylkeskommune Ole Kolstad, Managing Director,...

read more
Danish-German conference focussing on green opportunities

Danish-German conference focussing on green opportunities

Danish, German, Swedish and Norwegian politicians, business people, researchers, etc. will meet on 12 June in Rødbyhavn for a conference on future green opportunities in the Fehmarnbelt Region, which will give new perspectives as to the future Fehmarnbelt fixed link....

read more