Webinarie: Hva er alternativene til statlig finansiering av infrastrukturprosjekter?

Mar 5, 2021 | Uncategorized

Må statene finansiere grensekryssende jernbane, eller finnes det private alternativ?  STRING inviterer til et Skandinavisk kunnskaps-webinar om alternativer til finansiering av jernbanestrekningen Oslo-Gøteborg. Vi ser på ulike modeller og eksempler fra andre prosjekter og land.

Hilde Sandvik styrer ordet og du får mulighet til å høre om hvordan Øresundbroen, Arlanda Expressen og Fermern Bælt tunnellen ble finansiert og realisert.  I tillegg blir det debatt med forskere og politikere. På tampen kan også lytterne stille spørsmål.

Tid: Tirsdag 23. mars kl. 09.00 – 10.00

Sted: Via Zoom. Du melder deg på webinaret her: https://forms.gle/rfW9W2bQ2xvo235m7

Etter du er tilmeldt, mottar du ca. en dag før webineret et Zoom link du bruker for å delta.

Program:

09.00: Thomas Becker, adm.dir. i STRING, ønsker velkommen og introduserer dagens ordstyrer

09.02: Ordstyrer Hilde Sandvik presenterer dagens program og første taler

09.05: Case 1: Finansiering av Sund & Bælt – den danske statsgarantimodellen, ved administrerende direktør Mikkel Hemmingsen

09.15: Statsgarantimodellen som styringsform i den danske transportsektor, ved Lene Tolstrup Christensen, Copenhagen Business School

09.25: Case 2: OPS (Offentlig Privat Samverkan) av Arlandabanan.  Struktur, samhällsnytta samt utfall, ved Magnus Zetterberg VD Arlanda Express/ A-train AB

09.35: Samtale og debatt om finansieringsmodeller

Paneldebatt med Björn Hasselgren, Guest Researcher Department of Economic History Uppsala Universitet

Per Olof Lingwall, Nationell koordinator CEF Transport (Sverige)

Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant Venstre

De debatterer og svarer på spørsmål om:

*Kan EU eller andre hjelpe til med finansiering av en ny jernbane mellom Oslo og Göteborg?

*Hvordan fungerer det nordiske og skandinaviske samarbeidet rundt jernbaneutbygging?

*Hvilke finansieringsmuligheter finnes det i EU?

*Hva konkluderte infrastrukturkommisjonen med i Sverige?

*Hvorfor er privatoffentlige partnerskap så lite utbredt i Sverige og Norge?

*Hva skal til for å realisere en alternativ finansieringsmodell for dobbeltspor mellom Oslo og Göteborg?

*Hva er fremtidsutsiktene for mega-regionen Oslo – Göteborg – København – Hamburg?

09.50: Spørsmål fra tilhørerne

10.00: Slutt

 

Du er velkommen til at dele invitationen med dine kollegaer.

Hvis du har spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at skrive til: aarr@stringnetwork.org.

 

Talare:

Mikkel Hemmingsen er administrerende direktør Sund & Bælt Holding A/S. Han vil fortelle om hvordan Öresund broen og Fermern Bælt tunnelen ble f  inansiert med privat kapital og statsgaranti.

Björn Hasselgren er gjesteforsker ved Universitetet i Uppsala og senior fellow på tankesmien Timbro. Hasselgren forsker blant annet på transportinfrastruktur og økonomisk historie, effektive styringsformer i offentlig sektor og han har ledet tidligere Infrastrukturkommissionen i Sverige.

Per Olof Lingwall er svensk nasjonal koordinator for CEF Transport og president i Forum for Nordisk Jernbanesamarbeid (NJS). Han kan fortelle finansieringsmuligheter i EU og hvilket nordisk samarbeid som finnes rundt jernbane.

Ola Elvestuen er Stortingsrepresentant for Venstre og medlem av finanskomitéen. Han har tidligere vært klima- og miljøminister og har nå engasjert seg i Nordisk Råd for å se nærmere på utbygging av dobbeltspor mellom Oslo og Göteborg.

Hilde Sandvik er journalist og dagens ordstyrer. Hun står bak radioprogrammet «Norsken, svensken og dansken», Broen.xyz og har tidligere vært redaktør og kommentator i Bergens Tidende.

Thomas Becker er administrerende direktør i String Network, en grenseoverskridende organisasjon som arbeider for en bærekraftig megaregion i Nord-Europa.

Share with

Latest Posts

STRING Seminar at Riksdagen on the Need for a Fixed HH-Link

STRING Seminar at Riksdagen on the Need for a Fixed HH-Link

On May 16, STRING and Helsingborgs stad hosted a seminar at Riksdagen, focusing on the necessity of establishing a fixed link between Helsingborg and Helsingør. The event was hosted together with Swedish parliamentarians Ulrika Heindorff (M), Jonny Cato (C), and...

read more