Nå starter utviklingen av en megaregion fra Oslo til Hamburg

Feb 26, 2020 | NO

Den 28. februar samler OECD, organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, politikere fra Norge, Sverige, Danmark og Tyskland for å komme et skritt nærmere visjonen om å skape en grønn megaregion i Nord-Europa.

Oslo kommune og Viken fylkeskommune er medlemmer av den grenseoverskridende organisasjonen STRING, som i alt har fem byer og syv regioner som medlemmer i strekningen fra Oslo i nord til Hamburg i sør. Sammen har STRINGs medlemmer en felles visjon om å skape en bærekraftig megaregion i Nord-Europa. Eller sagt med andre ord, en slags grønn Silicon Valley.

– STRINGs medlemmer har i felleskap en enestående mulighet til å bli en grønn megaregion. Sammen har vi kraft til å konkurrere med hele verden. Denne muligheten må vi bruke, sier Anne Beathe Tvinnereim (SP), fylkesråd for klima og miljø, Viken Fylkeskommune, som også er medlem av politisk forum i den grenseoverskridende medlemsorgansasjonen STRING.

– Tilgang til spisskompetanse og kvalifisert arbeidskraft krever et stort befolkningsgrunnlag. Kun i fellesskap med andre nærliggende regioner og byer i nabolandene har vi mulighet for å bli et attraktivt sted hvor investorer, virksomheter og høytuddannet arbeidskraft kommer for å utvikle, teste og eksportere grønne teknologier i stor skala, sier

For å komme et skritt nærmere visjonen, har STRINGs medlemmer startet et samarbeid med organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. OECD skal komme med konkrete anbefalinger for hvordan byene og regionene i STRING-samarbeidet samlet kan sikre kompetanser innenfor grønne teknologier og en bærekraftig infrastruktur, som ifølge OECD er forutsetninger for å kunne skape en megaregion.

Fra ord til handling

Samarbeidet mellom OECD og STRING startes ved å samle politiske representanter fra STRING, høytstående embetsmenn fra OECD og utvalgte nord-europeiske politikere i OECDs hovedkontor i Paris den 28. februar. Her skal deltakerne bidra med innspill for å gi OECD best mulig kunnskapsgrunnlag og for å diskutere retningen for de kommende OECD-anbefalingene, som vil bli avgjørende for den fremtidige retning for byene og regionene i STRING-samarbeidet.

Av norske politikere deltar Ola Elvestuen (V), Vegar Andersen (Ap) og Anne Beathe Tvinnereim (Sp) på kick-offen.

– For å tilrettelegge for grønn vekst og næringsutvikling, er vi nødt til å trappe opp det grenseoverskridende samarbeidet. Den strategiske retningen i STRING-samarbeidet kommer til å være et viktig ledd i hvordan vi omsetter regjeringens og EUs klimamål i praksis ved å skape en felles politisk handlingsplan for å komme et skritt nærmere visjonen om at bli en nord-europeisk megaregion, sier Anne Beathe Tvinnereim (SP).

De endelige anbefalingene fra OECD vil bli lansert i starten av 2021.

Faktaboks om STRING:

  • STRING er en grenseoverskride organisasjon med 7 regioner og 5 byer som medlemmer i strekningen fra Oslo i nord til Hamburg i sør.
  • Medlemmene er: Oslo kommune, Viken Fylkeskommune, Göteborg, Västragötalandsregioen, Halland regionen, Skåne region, Malmö, København, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Hamburg og Schleswig-Holstein.
  • STRINGs visjon er å skape en bærekraftig megaregion i Nord-Europa.
  • Nå starter utviklingen av en megaregion fra Oslo til Hamburg

Share with

Latest Posts

STRING Seminar at Riksdagen on the Need for a Fixed HH-Link

STRING Seminar at Riksdagen on the Need for a Fixed HH-Link

On May 16, STRING and Helsingborgs stad hosted a seminar at Riksdagen, focusing on the necessity of establishing a fixed link between Helsingborg and Helsingør. The event was hosted together with Swedish parliamentarians Ulrika Heindorff (M), Jonny Cato (C), and...

read more