Nordeuropeiska politiker samlas för att skapa en megaregion mellan Oslo och Hamburg

Feb 25, 2020 | SE

Den 28 februari samlar OECD, den internationella samarbetsorganisationen för ekonomiskt  samarbete och utveckling, politiker från Sverige, Norge, Danmark och Tyskland för att komma ett steg närmare visionen om att skapa en megaregion i Nordeuropa.

Större städer som Göteborg och Malmö, och regionerna Västra Götaland, Halland och Skåne är medlemmar i den gränsöverskridande organisationen STRING, som för samman fem städer och sju regioner mellan Hamburg i syd och Oslo i norr. STRING-medlemmarna har en gemensam vision om att skapa en hållbar megaregion i Nordeuropa – en slags grön motsvarighet till Silicon Valley.

– Om vi som städer och regionen närmar oss varandra kan vi bli en stark megaregion från Oslo, via Västsverige, ända ned till Hamburg. Tillsammans kan vi då skapa nog av en kritisk massa för att kunna konkurrera med andra megaregioner i Europa och även i Asien. Detta är en möjlighet vi måste ta till vara på, och vi måste göra det nu, säger Axel Josefson, Kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs Stad, som också sitter med som representant i den gränsöverskridande organisationen STRINGs politiska forum.

– STRINGs medlemmar har redan starka kompetenser inom grön teknologi, men bra tillgång till spetskompetenser och högkvalificerad arbetskraft kräver ett stort befolkningsgrundlag och god infrastruktur. Om vi samlar oss i en megaregion så ökar våra chanser för att bli det naturliga valet dit investerare, näringsliv och högutbildad arbetskraft kommer för att utveckla, testa och exportera gröna teknologier, säger Axel Josefson.

För att komma ett steg närmre visionen om en Nordeuropeisk megaregion har STRINGs medlemmar påbörjat ett samarbete med organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD. OECD ska komma med konkreta rekommendationer på hur städer och regioner i STRING samarbetet gemensamt kan säkerställa att vi har det som krävs för att skapa en megaregion, så som kompetens inom gröna teknologier, hållbar infrastruktur, en attraktiv levnadsstandard och annat.

Från tal till handling
Samarbetet mellan STRING och OECD inleds med att politiska representanter från STRING, högtstående ämbetsmän från OECD, och utvalda nationella Nordeuropeiska politiker samlas på OECDs huvudkontor i Paris den 28 februari. Från den svenska sidan deltar Emma Berginger (MP), Elin Gustafsson (S), Jakop Dalunde (MP), Axel Josefson (M), Karin Pleijel (MP), Helena Andersson (C), Kristina Jonäng (C) och Bijan Zainali (S).

På kick-offen ska deltagarna bidra med inspel till OECD för att hjälpa dessa med att skapa det bästa möjliga grundlagret för deras rekommendationer, vilka kommer bli avgörande för den framtida riktningen för STRINGs städer och regioner.

– Sverige är på rätt väg, men vi kan inte driva den gröna omställningen helt på egen hand. Det gränsöverskridande samarbetet i STRING är ett viktigt led för svenska städer och regioner att kunna omsätta EUs klimatmål till verklighet, samtidigt som vi stärker näringslivet. OECDs kommande rekommendationer lägger grundstenen i STRINGs gemensamma politiska handlingsplan, och är A och O för att vi ska kunna bli en Nordeuropeisk megaregion där folk vill leva, verka och investera i, säger Axel Josefson.

OECDs slutgiltiga rekommendationer kommer att lanseras i början av 2021.

Faktabox om STRING:

  • STRING är en gränsöverskridande organisation som har sju regioner och fem regioner i sträckan mellan Hamburg och Oslo som medlemmar.
  • Medlemmarna är: Oslo kommune, Viken Fylkeskommune, Göteborg Stad, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Skåne, Malmö Stad, Köpenhamns Kommun, Region Hovedstaden, Region Själland, Hamburg och Schleswig-Holstein.
  • STRINGs vision är att skapa en hållbar megaregion i Nordeuropa

Share with

Latest Posts

STRING Seminar at Riksdagen on the Need for a Fixed HH-Link

STRING Seminar at Riksdagen on the Need for a Fixed HH-Link

On May 16, STRING and Helsingborgs stad hosted a seminar at Riksdagen, focusing on the necessity of establishing a fixed link between Helsingborg and Helsingør. The event was hosted together with Swedish parliamentarians Ulrika Heindorff (M), Jonny Cato (C), and...

read more