OECD: En nord-europeisk megaregion kan fremtidssikre økonomien etter COVID-19

Jun 11, 2021 | NO, STRING-OECD

Stadig flere byer og regioner kobler seg sammen i såkalte megaregioner. Det er det god grunn til. Megaregioner gir et sterkt rammeverk etter COVID-19 og hjelper til å sikre bærekraftig økonomisk vekst. Dette understrekes av OECD i en nylig publisert rapport om den nord-europeiske STRING megaregionen, som strekker seg fra Hamburg i sør til Oslo i nord.

Ifølge en nylig publisert rapport fra OECD, lansert under et digital arrangement i Malmö den 11. juni med deltakelse fra nordiske topp-politikere som Sveriges statsminister Stefan Löfven og samferdselsminister Knut Arild Hareide, er vi nødt til å tenke mer på tvers av landegrenser og politiske systemer for å sikre en grønn omstilling etter COVID-19.

COVID-19 stopper ikke ved landegrensene og har bevist behovet for felles handling for å bekjempe pandemien. Ifølge OECD har megaregioner alle nødvendige forutsetninger for å koble sammen mennesker, byer og regioner over landegrensene for å gi et verdifullt rammeverk for samarbeid for å gjenopprette økonomien etter pandemien.

– Det er styrke i antall. Å fungere som en megaregion gjør oss attraktive og gjør det enklere for oss å tiltrekke arbeidskraft, innovatører og investorer. Globale utfordringer som klimaendringer og pandemier krever et rammeverk for styring utover landegrensene og gjør planlegging og samarbeid i storskala viktigere, sier visegeneralsekretær i OECD, Ulrik Vestergaard.

OECD har identifisert STRING megaregionen mellom Hamburg og Oslo som et område med særlig sterke kompetanser innenfor den grønne teknologisektoren. Totalt har megarregionen 14 millioner innbyggere, samt noen av verdens mest innovative selskaper innenfor utvikling og eksport av bærekraftig teknologi. De 13 byene og regionene i den nord-europeiske megaregionen, som er samlet i den politiske organisasjonen STRING, arbeider sammen for å styrke den grønne omstillingen.

Ifølge den nylig utgitte OECD-rapporten, har STRING megaregion et sterkt potensiale for å bli en ledende Europeisk megaregion, internasjonalt anerkjent som en «Green Hub»; et naturlig sted å investere, teste, jobbe og bo hvis du jobber innenfor den grønne sektor. Et slags grønt tilsvar på Silicon Valley. Men denne felles profileringen vil imidlertid ikke skje av seg selv, forteller Thomas Becker, administrerende direktør i STRING:

– Regjeringer må tenke stort og samarbeide på tvers av sine egne landegrenser og politiske systemer. OECD anbefaler at vi bygger videre på våre felles eksisterende grønne kompetanser, vårt høye nivå av innovasjon og livskvalitet ved å fysisk knytte oss nærmere hverandre gjennom bærekraftig transport infrastruktur. Alene er vi for små til å konkurrere det internasjonale markedet. Men sammen i en megaregion som trekker i felles retning får vi derimot en helt annen internasjonal gjennomslagskraft, sier Thomas Becker.

Og skal Europa nå målene om å redusere karbonutslipp med 55% innen 2030, må vi handle nå, forteller Thomas Becker: – For å sikre en nord-europeisk megaregion, trenger vi bred støtte til implementering av OECDs politiske anbefalinger på lokalt, nasjonalt og regionalt nivå. Megaregioner er en drivkraft for den globale økonomien og for den grønne omstillingen, og vi må handle nå, sier Thomas Becker, administrerende direktør for STRING.

OM STRING:

STRING er et geografisk område og en politisk medlemsorganisasjon i Nord-Europa. Vi binder byer og regioner sammen for å sikre et effektivt samarbeide, dele kunnskap og implementere felles politiske anbefalinger for å oppnå FNs bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og samfunn.

Kontakt:
Hvis du har spørsmål angående pressemeldingen eller trenger mer fotomateriale, kontakt kommunikasjonsansvarlig i STRING, Sunniva Ottersen Bærug, på telefon +45 25 87 01 08 eller e-post sunb@stringnetwork.org.

Dersom du har spørsmål om OECD/STRING-samarbeidet, kontakt administrerende direktør for STRING, Thomas Becker, på mail thbec@stringnetwork.org eller på telefon: +45 2961 7010.

Dersom du har spørsmål til selve rapporten, ta kontakt med Soo-Jii Kim, Head of Urban Policies and Reviews at the OECD, på mail: Soo-Jin.KIM@oecd.org.

Les hele rapporten her: OECD iLibrary | Building the STRING megaregion as a green hub in the wake of COVID-19 (oecd-ilibrary.org)

Share with

Latest Posts

STRING welcomes new report on Øresund fixed links

STRING welcomes new report on Øresund fixed links

A new report by the Swedish Transport Administration Trafikverket, "Kapacitet och redundans för transporter över Öresund" (Capacity and redundancy for transport across the Øresund), highlights the need for increased capacity and redundancy between the critical...

read more
Meet STRING at Almedalsveckan!

Meet STRING at Almedalsveckan!

STRING will be in Visby at the week of Almedalen, Sweden's premier platform for political discussions, taking place from June 25th to 28th, 2024. Join the conversation with us on cross-border cooperation, EU politics, infrastructure, hydrogen and green...

read more