Politiker från M, S, C, L och MP: Hållbar infrastruktur ryggraden i megaregion

Dec 11, 2020 | Infrastructure, SE

DEBATT. När det första tåget kör in i Fehmarn Bält-tunneln måste vi ställa oss frågan om vi gjort tillräckligt för att utnyttja potentialen. Alla flaskhalsar måste nu byggas bort, skriver region- och kommunpolitiker från Västra Götaland, Halland och Skåne.

Bygget av Fehmarn Bält-tunneln pågår redan och år 2029 kommer de första tågen och bilarna att åka genom tunneln. Nio år framåt kan verka avlägset, men de investeringar och beslut vi fattar nu avgör om förbindelsen bara skapar en förbättrad transportkorridor mellan Skandinavien och Europa, eller blir en hävstång för ett sammanhängande och hållbart Nordeuropa med Sverige som nyckelspelare.

Fördelar för hela regionen

Den internationella ekonomiska organisationen OECD har identifierat regionen mellan Hamburg och Oslo som ett område med utomordentligt starka kompetenser inom hållbara teknologier och transporter. Dessa kompetenser ska vi använda oss av.

Totalt har regionen cirka 14 miljoner invånare och några av världens mest hållbara företag, sammanbundna genom samarbetsorganisationen String. Här arbetar Region Skåne, Malmö stad, Region Halland, Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen för att stärka relationer genom gemensamt agerande mellan 13 regioner och städer i Norge, Sverige, Danmark och Tyskland. Genom samarbete, och vår samlade styrka av kompetenser och resurser, har vi förutsättningar att skapa en megaregion. Det innebär ett nätverk av städer och regioner som genom en robust och hållbar infrastruktur knyts ihop och tillsammans bildar en tydlig och stark enhet.

Detta genererar fördelar för hela geografin genom större arbetsmarknader och gemensamma gröna satsningar, vilket gör oss till en mer internationellt attraktiv region att investera, leva och verka i. Tätare samarbete och profilering av våra gemensamma kompetenser är ett tydligt sätt att se till att vi använder den utvecklingspotential som kommer med Fehmarn Bält-tunneln. Vi samarbetar nu tillsammans med OECD för att ta fram konkreta aktiviteter, vilka bland annat diskuterades på ett öppet webinarie den 17 november. Här gav bland annat Sveriges utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor, Anna Hallberg (S), och Martin Lundstedt, CEO för Volvo, sitt helhjärtade och aktiva stöd åt visionen om en hållbar och transporteffektiv megaregion mellan Hamburg och Oslo.

Fehmarn Bält räcker inte

För att skapa vår världsledande, hållbara megaregion måste vi ha ett ökat fokus på samarbetet mellan våra nordeuropeiska grannar. Därför är det nödvändigt att investera i gemensam infrastruktur. Om vår del av norra Europa ska bli ett centrum för hållbar utveckling måste både personer och gods kunna röra sig mellan städer och regioner på ett så snabbt, flexibelt, billigt och klimatneutralt sätt som möjligt.

En tunnel under Fehmarn Bält är ett avgörande steg mot en sammanhängande megaregion. Men det räcker inte – för att fullt ut nyttja den nya länken måste alla flaskhalsar byggas bort i korridoren.

Vi behöver inte se längre än till Göteborg eller Malmö för att inse vikten av fungerande gränsöverskridande infrastruktur. Sträckan mellan Oslo och Göteborg, två av Skandinaviens största städer med betydande godsflöden, saknar dubbelspår vilket är en avgörande flaskhals som ger långa res- och transporttider. Norge och Sverige har beslutat att kraftigt minska sina utsläpp av växthusgaser, och en grön, effektiv och konkurrenskraftig järnväg för både gods- och persontrafik är nyckeln. Dubbelspår mellan dessa två städer är därför nödvändigt.

Fehmarn Bält-tunneln kommer också att skapa ytterligare kapacitetsproblem på Öresundsbron, med en ökning av både gods- och persontransporter mellan Tyskland och Skandinavien. Därför är det viktigt att kapaciteten för person- och godstransporter på järnväg från Tyskland och Danmark genom Sverige till Norge utvecklas, och att vi får ytterligare en fast förbindelse över Öresund.

Vi får inte missa tåget

Hållbar infrastruktur, främst järnväg, är därför tveklöst ryggraden i utveckling av megaregionen med utgångspunkt från vår samlade kompetens inom hållbar samhällsutveckling. Vi måste tänka gränsöverskridande, för transporter passerar gränser och påverkar i vilken mån vi kan prata om en sammanhängande megaregion. Framtidens Europa måste bindas samman med hållbar och effektiv infrastruktur till förmån för både klimatet och dess invånare.

Men att vara en grön megaregion och agera därefter kräver politisk vilja och vision. Genom samarbetsorganisationen String bygger vi en region från Hamburg till Oslo som utvecklar hållbara transporter, helt i linje med OECD:s rekommendationer om vad vår region ska leva av i framtiden. Först när vi, tillsammans med våra nordeuropeiska grannar, lyckats skapa en megaregion kännetecknad av hållbara kompetenser och effektiv, hållbar infrastruktur, har vi verkligen tillvaratagit Fehmarn Bälts stora potential.

Axel Josefsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad
Carl Johan Sonesson (M)
Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
Karin Pleijel (MP)
Kommunalråd och gruppledare, Göteborgs Stad
Andréas Schönström (S)
Kommunalråd, Malmö Stad
Johnny Magnusson (M)
Regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen
Louise Eklund (L)
Regionråd, Region Skåne
Kristina Jonäng (C)
Regionråd, Västra Götalandsregionen
Mikaela Waltersson (M)
Regionråd, Region Halland

 

Published in Altinget: https://www.altinget.se/miljo/artikel/politiker-fraan-m-s-c-l-och-mp-haallbar-infrastruktur-ryggraden-i-megaregion

Share with

Latest Posts

State of the Megaregion Day 2024

State of the Megaregion Day 2024

Driving the green transition through transregional connectivity and collaboration 10 June 2024 - Berlin, GermanyThe State of the Megaregion Day is a political cornerstone event aimed at highlighting the effective mechanisms driving an efficient energy transition and...

read more