Re­gions­for­mænd og borg­me­ster: De før­ste brik­ker skal læg­ges nu, hvis Dan­mark skal være en del af en grøn me­ga­re­gion

Dec 11, 2020 | DK, Infrastructure

Af: Stephanie Lose, Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Heino Knudsen, Regionsrådsformand i Region Sjælland & Lars Weiss, Overborgmester i Københavns Kommune.

Når coronaen engang slipper sit jerngreb om Europa, er det tid til at tænke nyt. For nytænkning er nødvendig for at indfri Nordeuropas potentiale som grøn megaregion. Åbningen af Femern Bælt i 2029 er en vigtig første brik i puslespillet. Men det må ikke blive den sidste. Derfor skal vi nu målrette vores indsatser for at udnytte det grønne vækstpotentiale i Nordeuropa.

Danmark er afhængig af stærke forbindelser til vores nordeuropæiske naboer. Konstruktionen af Femern-tunnelen bør derfor give anledning til yderligere investeringer i de eksisterende transportforbindelser mellem Danmark og vores naboer i Tyskland og Skandinavien. For det vil være vores investeringer i de kommende år, der afgør, om Femern-forbindelsen, og den øvrige grænseoverskridende infrastruktur mellem Danmark og Tyskland, skal efterlade Danmark som en transportkorridor mellem Skandinavien og det europæiske fastland, eller om den skal være løftestang for et sammenhængende og bæredygtigt Nordeuropa.

Grøn megaregion

Den internationale økonomiske organisation OECD har udpeget regionen mellem Hamborg og Oslo som et område med ekstraordinært stærke kompetencer inden for grønne løsninger. Til sammen rummer regionen omkring 14 millioner indbyggere samt nogle af verdens mest innovative virksomheder inden for udvikling og eksport af bæredygtig teknologi. Dette samles i den politiske medlemsorganisation STRING, hvor Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Københavns Kommune samarbejder med regioner og storbyer i Tyskland, Sverige og Norge om at styrke relationerne og koordinere og implementere grønne indsatser på tværs af grænserne i Nordeuropa. Og visionen er stor.

I STRING arbejder vi nemlig for at etablere os som en nordeuropæisk megaregion – et integreret netværk af byer og regioner, der tilsammen udgør én økonomisk enhed. Megaregioner er, ifølge OECD, fremtidens globale vækstcentre, og Ulrik Vestergaard, vicegeneralsekretær i OECD, anerkender også Nordeuropas styrkepositioner og understreger vigtigheden af et gensidigt samarbejde på tværs af landegrænserne:

”Nordeuropa er verdensførende inden for en række grønne områder. Vi har vindenergi i Tyskland, vandrensning og byplanlægning i Danmark, biomasse i Sverige og el-teknologier i Norge. Mere end nogensinde er der behov for at investere i grønne løsninger, da fremtidens økonomiske modeller alle kommer til at have klima som en integreret del. Derfor står Nordeuropa nu med en unik mulighed for at slå to fluer med et smæk. Vores genopretning skal ikke bare være grøn, den skal være integreret på tværs af de nordeuropæiske grænser, hvilket heldigvis er noget, de nordeuropæiske lande har en lang og succesrig tradition for. ”

Store visioner er dog ikke nok, og STRING har derfor indgået et partnerskab med OECD, der skal munde ud i konkrete forslag til, hvordan vi får skabt de absolut bedste betingelser for etableringen af vores grønne megaregion. Som led i dette, samler STRING og OECD en lang række nøgleaktører til at diskutere fremtidens nordeuropæiske megaregion til en åben digital konference den 24. november 2020.  

Gode transportforbindelser samler Nordeuropa

Men hvis vi skal turde drømme om en nordeuropæisk megaregion, må vi have et øget fokus på at styrke sammenhængskraften med vores nordeuropæiske naboer, og derfor er investeringer i vores fælles infrastruktur nødvendige. Femern-forbindelsen vil have en positiv effekt på mobiliteten for både privat- og erhvervsrejsende på begge sider af den dansk/tyske grænse over Femernbælt, på tilsvarende måde som yderligere investeringer i den eksisterende forbindelse mellem Jylland og Hamborg, også kan lade Vestdanmark få gavn af øget mobilitet over grænsen.

Den nye Femern-tunnel skal også være startskuddet til en gennemgribende opgradering af jernbanenettet. Her bør en gennemførsel af Timemodellen være en naturlig prioritet for regeringen samt for landets kommuner og regioner. Modellen, der indebærer, at rejsetiden mellem Danmarks største byer reduceres til en time, forventes at flytte en markant del af fremtidens trafikvækst mellem Øst- og Vestdanmark fra bil- til togtrafik. Sammen med en gennemgribende elektrificering af jernbanenettet, der alene kan forventes at reducere Danmarks årlige CO2-udslip med 170.000 tons CO2, vil Timemodellen dermed være et vigtigt skridt i den grønne omstilling af vores transportsektor.

Europa på skinner

Transportvisionerne må dog ikke begrænse sig til nationale initiativer. For transport krydser grænser, og ønsker vi for alvor at accelerere den grønne omstilling af transporten, skal dette gøres i tæt samarbejde med vores europæiske kollegaer. Fremtidens Europa skal nemlig bindes sammen af hurtige og grønne togforbindelser, til gavn for både klimaet, erhvervslivet, borgere og turister.

Etableringen af et sammenhængende europæisk jernbanenet er selvfølgelig en opgave, der skal koordineres i EU-regi, men ved at styrke samarbejdet med vores nordeuropæiske naboer, som vi i forvejen deler et stærkt økonomisk, kulturelt og historisk bånd med, kan vi som foregangsregion gå forrest i den grønne omstilling af EU’s transportsektor.

Og selvom visionerne om et nordeuropæisk væksteventyr kan virke store, står én ting dog klart; de første brikker i puslespillet skal lægges allerede nu. Og de skal lægges med vores nordeuropæiske naboer i hånden.

Published in Børsen: https://borsen.dk/nyheder/opinion/danmark-skal-styrkes-gennem-nordeuropa

 

 

Share with

Latest Posts

State of the Megaregion Day 2024

State of the Megaregion Day 2024

Driving the green transition through transregional connectivity and collaboration 10 June 2024 - Berlin, GermanyThe State of the Megaregion Day is a political cornerstone event aimed at highlighting the effective mechanisms driving an efficient energy transition and...

read more