GREATER4H: STRING Megaregion afslører planer for at gå forrest i den grønne omstilling af vejtransporten

Jan 19, 2022 | Press release

Med projektet GREATER4H vil kommuner og regioner fra Tyskland, Danmark, Sverige og Norge sammen med seks virksomheder søgt om EU/CEF-midler til at etablere et netværk af brint tankstationer fra Hamborg til Oslo.

For at nedbringe mængden af CO2 fra transportsektoren er det afgørende at vi frigør os fra fossile brændstoffer. Alternativerne er allerede udviklet, og brændselscelle teknologien lover en gnidningsfri overgang fra diesel og benzin til brint, som brændstof for fremtidens trafik på lange distancer. Der mangler dog et velfungerende forsyningsnetværk, som vil gøre det muligt at implementere teknologien og sætte fart i den grønne omstilling af vejtransport.

En brintbil- eller lastvogn kan tankes på 5-12 minutter, hvilket gør det muligt at transportere mennesker og varer lange distancer uden de logistiske udfordringer i at genoplade batteridrevne alternativer. Brintbiler- og lastvogne er tilmed lydløse og udleder kun rent vand, når de kører på vejene. Men for at gøre brintteknologien til et realistisk alternativ til benzin og diesel, er det nødvendigt at gøre flydende brint tilgængeligt. Ved at understøtte udviklingen af et forsyningsnetværk for brint til transportsektoren, skaber kommuner og regioner i STRING mulighed for, at både private og professionelle kan investere i brintkøretøjer og gøre en ende på vores afhængighed af fossile brændstoffer og den partikelforurening og udledning af drivhusgas, som de medfører. For at løse problematikken omkring forsyningsnetværket, er STRINGs medlemmer gået sammen med seks private virksomheder om at etablere en række brinttankstationer. Det er en del af et offentligt/privat samarbejde på tværs af landegrænser med bidrag fra EU midler. Hvis ansøgningen bliver godkendt til EUs såkaldte CEF-midler (Connecting Europe Facility), vil GREATER4H accelerere udrulningen af brintbiler og -lastvogne i hele megaregionen og bringe Nordeuropa forrest i den grønne omstilling af vejtransport.

De private partnere Everfuel (DK), Hynion (NO) og GP JOULE (DE) skal etablere og drive tankstationerne, mens Quantron (DE) vil udrulle brintlastbilder i forskellige vægtklasser og stå for at udvikle markedet for brintlastbiler, og gøre det økonomisk rentabelt at investere i teknologien. GREATER4H vil således også blive en katalysator for at øge hastigheden på udvikling og levering af brintteknologi til transportsektoren. Ørsted (DK) og RENOVA (SE) bidrager til GREATER4H som partnere med unikke perspektiver og indsigter i forsyningsbehovet for grøn brint, og slutbrugerperspektiver som operatører af brintlastbiler. De 13 kommuner og regioner i STRING vil bidrage ved at arbejde med harmonisering af regulering relateret til udrulningen af brintinfrastrukturen på tværs af landegrænser. Projektet er udviklet under Schleswig-Holsteins formandskab i STRING, og Schleswig-Holstein vil lede GREATER4H projektet i fremtiden.

Europaminister i Schleswig-Holstein, Claus Christian Claussen, fortæller at “en transportsektor uden udledning af drivhusgasser kun er mulig med et pålideligt forsyningsnetværk af grøn brint til transportsektoren. GREATER4H kan blive et stort spring fremad for den grønne omstilling og vil blive et globalt eksempel på, hvordan vi stopper forbruget af fossile brændstoffer i transportsektoren”.

 

For flere oplysninger, billedmateriale og interviewønsker, kontakt venligst Viktor Erik Gruwier Zeuthen, Kommunikationsansvarlig, mail: vze@stringnetwork.org eller telefon +45 9356 9364.

Share with

Latest Posts

GREATER4H Grant Agreement signed in the European Parliament

GREATER4H Grant Agreement signed in the European Parliament

Today, the Acting Director of CINEA Mrs. Paloma Aba Garrote and the GREATER4H Project Coordinator from Schleswig-Holstein Mr. Werner Schwarz, Minister of Agriculture, Rural Areas, European Affairs and Consumer Protection are formally signing the GREATER4H Grant...

read more
Join the GREATER4H kick-off event

Join the GREATER4H kick-off event

On March 27, 2023 STRING and Land Schleswig-Holstein are initiating the GREATER4H Hydrogen project by bringing together policy makers from the STRING megaregion as well as participants from the hydrogen industry and representatives of the European Institutions, DG MOVE, the European Commission and CINEA.

read more
STRING welcomes its newest member: The German city of Kiel

STRING welcomes its newest member: The German city of Kiel

We are happy to announce, that during the Political Forum meeting on the 9th of February 2023 at the Science Center in Kiel, the city has been officially approved as a STRING member. The focus on development and deployment of hydrogen technologies is just one of...

read more