GREATER4H: STRING Megaregion afslører planer for at gå forrest i den grønne omstilling af vejtransporten

Jan 19, 2022 | Press release

Med projektet GREATER4H vil kommuner og regioner fra Tyskland, Danmark, Sverige og Norge sammen med seks virksomheder søgt om EU/CEF-midler til at etablere et netværk af brint tankstationer fra Hamborg til Oslo.

For at nedbringe mængden af CO2 fra transportsektoren er det afgørende at vi frigør os fra fossile brændstoffer. Alternativerne er allerede udviklet, og brændselscelle teknologien lover en gnidningsfri overgang fra diesel og benzin til brint, som brændstof for fremtidens trafik på lange distancer. Der mangler dog et velfungerende forsyningsnetværk, som vil gøre det muligt at implementere teknologien og sætte fart i den grønne omstilling af vejtransport.

En brintbil- eller lastvogn kan tankes på 5-12 minutter, hvilket gør det muligt at transportere mennesker og varer lange distancer uden de logistiske udfordringer i at genoplade batteridrevne alternativer. Brintbiler- og lastvogne er tilmed lydløse og udleder kun rent vand, når de kører på vejene. Men for at gøre brintteknologien til et realistisk alternativ til benzin og diesel, er det nødvendigt at gøre flydende brint tilgængeligt. Ved at understøtte udviklingen af et forsyningsnetværk for brint til transportsektoren, skaber kommuner og regioner i STRING mulighed for, at både private og professionelle kan investere i brintkøretøjer og gøre en ende på vores afhængighed af fossile brændstoffer og den partikelforurening og udledning af drivhusgas, som de medfører. For at løse problematikken omkring forsyningsnetværket, er STRINGs medlemmer gået sammen med seks private virksomheder om at etablere en række brinttankstationer. Det er en del af et offentligt/privat samarbejde på tværs af landegrænser med bidrag fra EU midler. Hvis ansøgningen bliver godkendt til EUs såkaldte CEF-midler (Connecting Europe Facility), vil GREATER4H accelerere udrulningen af brintbiler og -lastvogne i hele megaregionen og bringe Nordeuropa forrest i den grønne omstilling af vejtransport.

De private partnere Everfuel (DK), Hynion (NO) og GP JOULE (DE) skal etablere og drive tankstationerne, mens Quantron (DE) vil udrulle brintlastbilder i forskellige vægtklasser og stå for at udvikle markedet for brintlastbiler, og gøre det økonomisk rentabelt at investere i teknologien. GREATER4H vil således også blive en katalysator for at øge hastigheden på udvikling og levering af brintteknologi til transportsektoren. Ørsted (DK) og RENOVA (SE) bidrager til GREATER4H som partnere med unikke perspektiver og indsigter i forsyningsbehovet for grøn brint, og slutbrugerperspektiver som operatører af brintlastbiler. De 13 kommuner og regioner i STRING vil bidrage ved at arbejde med harmonisering af regulering relateret til udrulningen af brintinfrastrukturen på tværs af landegrænser. Projektet er udviklet under Schleswig-Holsteins formandskab i STRING, og Schleswig-Holstein vil lede GREATER4H projektet i fremtiden.

Europaminister i Schleswig-Holstein, Claus Christian Claussen, fortæller at “en transportsektor uden udledning af drivhusgasser kun er mulig med et pålideligt forsyningsnetværk af grøn brint til transportsektoren. GREATER4H kan blive et stort spring fremad for den grønne omstilling og vil blive et globalt eksempel på, hvordan vi stopper forbruget af fossile brændstoffer i transportsektoren”.

 

For flere oplysninger, billedmateriale og interviewønsker, kontakt venligst Viktor Erik Gruwier Zeuthen, Kommunikationsansvarlig, mail: vze@stringnetwork.org eller telefon +45 9356 9364.

Share with

Latest Posts

STRING welcomes new report on Øresund fixed links

STRING welcomes new report on Øresund fixed links

A new report by the Swedish Transport Administration Trafikverket, "Kapacitet och redundans för transporter över Öresund" (Capacity and redundancy for transport across the Øresund), highlights the need for increased capacity and redundancy between the critical...

read more
Meet STRING at Almedalsveckan!

Meet STRING at Almedalsveckan!

STRING will be in Visby at the week of Almedalen, Sweden's premier platform for political discussions, taking place from June 25th to 28th, 2024. Join the conversation with us on cross-border cooperation, EU politics, infrastructure, hydrogen and green...

read more