STRING: Femern-forbindelsen er en forudsætning for vækst og udvikling

Oct 20, 2020 | Infrastructure

REPLIK: Knud Erik Andersen og andre kritikere af Femern-forbindelsen overser, at solid infrastruktur er en forudsætning for vækst og eksport, skriver Thomas Becker, administrerende direktør i STRING.

Byggeriet af verdens længste sænketunnel under Femern Bælt er i fuld sving ud for Lollands kyst.

500 meter ude er stendumperen Fetsy ved at bygge de moler af tonstunge granitblokke, som skal beskytte Europas største arbejdshavn. Havnen som skal tage imod byggematerialer til den kommende tunnel.

Og som de færdige tunnelelementer vil blive bugseret ud igennem, inden de sænkes ned på bunden af havet mellem Lolland og Fehmarn, og gør de to øer landfast.

Der er tale om et byggeri af gigantiske dimensioner. Både i størrelse, økonomi og betydning for Danmark.

Derfor er det også glædeligt, at de danske politikere er visionære og investeringsvillige. Også skønt det ikke behager Knud Erik Andersen, der endnu engang (senest i Altinget den 7. oktober) fremfører sin vanlige kritik af projektet.

Hvad Knud Erik Andersen dog glemmer at tage højde for i sin kritik er, at moderne, grænseoverskridende infrastruktur er en forudsætning for at skabe vækst, nye jobs, fremme eksport, styrke turisme og forbedre borgernes livskvalitet.

STRING-regionen har stort potentiale
Med Femern-forbindelsen forbedres mobiliteten for både gods- og persontransport mellem Europa, Danmark og resten af Skandinavien markant. Til stor gavn for de danske virksomheder.

For som et lille land på toppen af Europa har Danmark brug for tætte forbindelser. Til de store markeder i syd og til de skandinaviske videns- og forskningsmiljøer mod nord.

Vi skal tættere på hinanden, og det kommer vi, når de første tog, lastvogne og biler kører gennem tunnelen i 2029. Blandt andet fordi rejsetiden bliver reduceret markant, hvilket er en vigtig forudsætning for etableringen af en stærk megaregion i området mellem Nordtyskland, Danmark, Sverige og Norge.

En mulighed som visionære byer, kommuner og regioner fra Hamborg i syd til Oslo i nord allerede samarbejder om at forløse i regi af STRING.

Senest har også Region Syddanmark meldt sig ind i fællesskabet med den klare ambition at bidrage til at udvikle megaregionens grønne styrkeposition.

Femern-forbindelsen forbinder grønne løsninger
Som region har vi allerede et godt udgangspunkt, for regionen står stærkt, når det gælder salg og eksport af løsninger til grønne teknologier.

Vi er eksperter inden for vindenergi i Nordtyskland, byplanlægning i Danmark, bioenergi i Sverige og elektricitet i Norge.

Men vi vil mere end det. Vi vil være kendt internationalt for at udvikle bæredygtig infrastruktur. Både i anlægsfasen og i driftsfasen.

Fremtidens broer, tunneler, skinner og veje skal bygges af bæredygtig beton, stål og asfalt, og vi skal i fællesskab udvikle den bedste praksis for grøn vækst, så vi kan vise verden, hvordan det kan gøres.

Vores opgave de næste år er derfor at gøde de politiske jorde, så der investeres yderligere i transportsystemet i regionen, samtidig med, at rammebetingelserne for grønne vækstinitiativer, også på tværs at landegrænser, forbedres.

Femern-tunnelen er en krumtap i realiseringen af Nordeuropa som et globalt grønt fyrtårn.

Vores megaregion skal være verdensførende, når det kommer til at producere, anvende og eksportere grønne teknologier, som hele verden allerede nu efterspørger i højere og højere grad.

Det er det vi skal leve af i fremtiden.

Af Thomas Becker
Administrerende direktør i STRING

Share with

Latest Posts

GREATER4H Grant Agreement signed in the European Parliament

GREATER4H Grant Agreement signed in the European Parliament

Today, the Acting Director of CINEA Mrs. Paloma Aba Garrote and the GREATER4H Project Coordinator from Schleswig-Holstein Mr. Werner Schwarz, Minister of Agriculture, Rural Areas, European Affairs and Consumer Protection are formally signing the GREATER4H Grant...

read more
Join the GREATER4H kick-off event

Join the GREATER4H kick-off event

On March 27, 2023 STRING and Land Schleswig-Holstein are initiating the GREATER4H Hydrogen project by bringing together policy makers from the STRING megaregion as well as participants from the hydrogen industry and representatives of the European Institutions, DG MOVE, the European Commission and CINEA.

read more
STRING welcomes its newest member: The German city of Kiel

STRING welcomes its newest member: The German city of Kiel

We are happy to announce, that during the Political Forum meeting on the 9th of February 2023 at the Science Center in Kiel, the city has been officially approved as a STRING member. The focus on development and deployment of hydrogen technologies is just one of...

read more