STRING: Femern-forbindelsen er en forudsætning for vækst og udvikling

Oct 20, 2020 | Infrastructure

REPLIK: Knud Erik Andersen og andre kritikere af Femern-forbindelsen overser, at solid infrastruktur er en forudsætning for vækst og eksport, skriver Thomas Becker, administrerende direktør i STRING.

Byggeriet af verdens længste sænketunnel under Femern Bælt er i fuld sving ud for Lollands kyst.

500 meter ude er stendumperen Fetsy ved at bygge de moler af tonstunge granitblokke, som skal beskytte Europas største arbejdshavn. Havnen som skal tage imod byggematerialer til den kommende tunnel.

Og som de færdige tunnelelementer vil blive bugseret ud igennem, inden de sænkes ned på bunden af havet mellem Lolland og Fehmarn, og gør de to øer landfast.

Der er tale om et byggeri af gigantiske dimensioner. Både i størrelse, økonomi og betydning for Danmark.

Derfor er det også glædeligt, at de danske politikere er visionære og investeringsvillige. Også skønt det ikke behager Knud Erik Andersen, der endnu engang (senest i Altinget den 7. oktober) fremfører sin vanlige kritik af projektet.

Hvad Knud Erik Andersen dog glemmer at tage højde for i sin kritik er, at moderne, grænseoverskridende infrastruktur er en forudsætning for at skabe vækst, nye jobs, fremme eksport, styrke turisme og forbedre borgernes livskvalitet.

STRING-regionen har stort potentiale
Med Femern-forbindelsen forbedres mobiliteten for både gods- og persontransport mellem Europa, Danmark og resten af Skandinavien markant. Til stor gavn for de danske virksomheder.

For som et lille land på toppen af Europa har Danmark brug for tætte forbindelser. Til de store markeder i syd og til de skandinaviske videns- og forskningsmiljøer mod nord.

Vi skal tættere på hinanden, og det kommer vi, når de første tog, lastvogne og biler kører gennem tunnelen i 2029. Blandt andet fordi rejsetiden bliver reduceret markant, hvilket er en vigtig forudsætning for etableringen af en stærk megaregion i området mellem Nordtyskland, Danmark, Sverige og Norge.

En mulighed som visionære byer, kommuner og regioner fra Hamborg i syd til Oslo i nord allerede samarbejder om at forløse i regi af STRING.

Senest har også Region Syddanmark meldt sig ind i fællesskabet med den klare ambition at bidrage til at udvikle megaregionens grønne styrkeposition.

Femern-forbindelsen forbinder grønne løsninger
Som region har vi allerede et godt udgangspunkt, for regionen står stærkt, når det gælder salg og eksport af løsninger til grønne teknologier.

Vi er eksperter inden for vindenergi i Nordtyskland, byplanlægning i Danmark, bioenergi i Sverige og elektricitet i Norge.

Men vi vil mere end det. Vi vil være kendt internationalt for at udvikle bæredygtig infrastruktur. Både i anlægsfasen og i driftsfasen.

Fremtidens broer, tunneler, skinner og veje skal bygges af bæredygtig beton, stål og asfalt, og vi skal i fællesskab udvikle den bedste praksis for grøn vækst, så vi kan vise verden, hvordan det kan gøres.

Vores opgave de næste år er derfor at gøde de politiske jorde, så der investeres yderligere i transportsystemet i regionen, samtidig med, at rammebetingelserne for grønne vækstinitiativer, også på tværs at landegrænser, forbedres.

Femern-tunnelen er en krumtap i realiseringen af Nordeuropa som et globalt grønt fyrtårn.

Vores megaregion skal være verdensførende, når det kommer til at producere, anvende og eksportere grønne teknologier, som hele verden allerede nu efterspørger i højere og højere grad.

Det er det vi skal leve af i fremtiden.

Af Thomas Becker
Administrerende direktør i STRING

Share with

Latest Posts

State of the Megaregion Day 2024

State of the Megaregion Day 2024

Driving the green transition through transregional connectivity and collaboration 10 June 2024 - Berlin, GermanyThe State of the Megaregion Day is a political cornerstone event aimed at highlighting the effective mechanisms driving an efficient energy transition and...

read more