Vi må kobles på det europeiske tognettet

Debatt: Dobbeltspor fra Oslo til Göteborg vil være et viktig steg i riktig retning, skriver Raymond Johansen, Byrådsleder, Oslo og Tonje Brenna, Fylkesrådsleder, Viken.

Mellom den danske øya Lolland og den tyske øya Fehmarn bygges det nå en tunnel som skal åpne for tog og biler i 2029. Femern Bælt-tunnelen vil koble Tyskland tettere på Skandinavia og bidra til å gjøre Nord-Europa til en mer samlet region. Tunnelen gir store muligheter også for Oslo, Viken og Norge til å koble oss på det europeiske tognettet.

Toglinjen mellom Oslo og Göteborg kan enkelt kobles på forbindelsen til Tyskland og bli en «fasttrack» til kontinentet. I dag er imidlertid strekningen full av flaskehalser og forsinkelser. Mellom Oslo og Göteborg går det nå raskere med bil og lastebil enn med tog.

Megaregion

OECD mener regionen mellom Hamburg og Oslo har eksepsjonelt sterk kompetanse innen grønn teknologi og transport. Totalt har regionen om lag 14 millioner innbyggere og noen av verdens mest bærekraftige og fremtidsrettede bedrifter.

Regionen er koblet sammen gjennom samarbeidsorganisasjonen String, der Viken fylkeskommune og Oslo kommune samarbeider med byer og regioner i Sverige, Danmark og Tyskland.

Hele dette området kan bli det OECD kaller en megaregion, et integrert nettverk av byer og regioner som sammen danner en økonomisk enhet. Vi samarbeider nå med OECD for å utvikle konkrete tiltak. Disse vil bli diskutert på et åpent webinar i Oslo 16. november.

Investering i felles infrastruktur

For å skape en verdensledende, grønn megaregion – og knytte Norge tettere på Europa – må det investeres i felles infrastruktur. Innbyggere og næringsliv er avhengige av å kunne bevege seg mellom byer og regioner på en rask, fleksibel og billig måte.

Vi mener derfor det må bygges en grønn og effektiv dobbeltsporet jernbane for gods- og persontrafikk mellom Oslo og Göteborg.

Dobbeltspor til Göteborg er et svært viktig klimatiltak. Daglig passerer 2500 lastebiler og 50.000 personbiler den svensk-norske grensen. I fjor slapp tungtransporten mellom Norge og Sverige alene ut over 140.000 tonn CO2. Store deler av denne transporten kan flyttes over på bane, hvis vi bare prioriterer å utvikle jernbanen.

Fordel for klimaet

EU har vedtatt at 70 prosent av all transport skal over på bane. Norges geografiske plassering helt nord i Europa har gjort oss forholdsvis avhengig av fly for å komme oss til Europa. Det er ingen naturlov at nordmenn må fly for å komme seg til Berlin, København eller Brussel. Men så lenge Norge ikke er koblet på det europeiske jernbanenettet, blir det vanskeligere enn det burde være å ta tog.

Fremtidens Europa vil bli bundet sammen av raskere og grønnere infrastruktur til fordel for både klimaet og innbyggere. Norge må kobles på denne utviklingen.

Viken og Oslo jobber sammen med våre tyske, svenske og danske kolleger i String for å bygge en region knyttet sammen av bærekraftig transport. Dobbeltspor fra Oslo til Göteborg vil være et viktig steg i riktig retning.

Published in Aftenposten: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qAAGRg/vi-maa-kobles-paa-det-europeiske-tognettet

Share with

Latest Posts

Danish-German conference focussing on green opportunities

Danish-German conference focussing on green opportunities

Danish, German, Swedish and Norwegian politicians, business people, researchers, etc. will meet on 12 June in Rødbyhavn for a conference on future green opportunities in the Fehmarnbelt Region, which will give new perspectives as to the future Fehmarnbelt fixed link....

read more
Rail Freight with the Fehmarn Belt Fixed Link

Rail Freight with the Fehmarn Belt Fixed Link

Investments are needed to make the Fehmarn Belt Fixed Link a game changer for freight transport   Road transport could increase by 120% and rail transport could decrease further once the Fehmarn Belt Fixed Link opens, unless investments are made in infrastructure...

read more
Economic impacts in the STRING region from the FBFL

Economic impacts in the STRING region from the FBFL

FBFL: New study documents large potential impacts on trade and labour market   This new study documents the massive potential within trade, business, innovation, and labour market impacts related to the fixed link across the Fehmarn Belt. However, it also stresses the...

read more